+31355240240

VOORDELEN

 • verwijdert (blauw) algen
 • behandelt geëutrofieerd water
 • verwijdert deeltjes en slib zeer efficiënt op een klein oppervlak
 • werkt decentraal
 • er zijn geen infrastructurele veranderingen aanpassingen nodig

 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

 • uitgerust met een stille en sterke, energiezuinige pomp
 • lamellenfilter
 • helofytenfilter
 • fosfaat en stikstof adsorbtie cartidges
 • UV-licht
 • venturi beluchting
 • nieuwgewicht (droog):  >2700kg
 • afmetingen: 2,50 *2,50 * 1,40 meters min water diepte 1,30 m (ondiepere modellen ook leverbaar)

Drijvende en modulaire helofytenfilters

Een drijvend helofytenfilter bestaat uit o.a. een lamellenfilter, helofytenfilter (o.a. moerasplanten, bacteriën) en effectieve adsorbents om een teveel aan voedingsstoffen uit het water te halen.

Verder maken we gebruik UV-licht en zuurstof, doen het zuiverende werk. De zwevende wedland- of helofytenfilters zijn uitgerust met een cartridesysteem waarin verschillende natuurlijke adsorbentia zijn verwerkt. De adsorbentia nemen snel een teveel aan voedingsstoffen en  eventuele zware metalen uit het water op. Ook is het mogelijk om fosfaat dat uit het water verwijderd is, her te gebruiken.

Deze milieuvriendelijke units hebben met hun relatief klein oppervlak een relatief hoger debiet, groot filterend effect. Op deze wijze kunnen ook blauwalgen efficient verwijderd worden en zijn de drijvende helofytenfilters effectiever dan andere oppervlaktewaterbehandelingsinstallaties, zoals wetlands of natuurlijke oevers.